ONLINE BEJELENTKEZŐ RENDSZER

 

 

 

Általános Szerződési Feltételek

 

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Zatik Med Kft. (továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató www.zatik-nogyogyasz.hu weboldalán elérhető online bejelentkező rendszert (továbbiakban: Rendszer) igénybe vevő Felhasználó (a továbbiakban: Páciens) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Páciens a továbbiakban együttesen: Felek). Az ÁSZF a www.zatik-nogyogyasz.hu weboldalon nyújtott valamennyi szolgáltatásra vonatkozik.

 

Szolgáltató adatai

Cégnév: Zatik Med Kft.
Székhely és levelezési cím: 4029 Debrecen, Berek utca 16.
E-mail cím: info@zatik-nogyogyasz.hu
Telefonszám: +36 20 928-7023
Adószám: 13772145-2-09
Cégjegyzékszám: 09-09-012753
Bejegyző bíróság: Debreceni Törvényszék Cégbírósága

 

Általános tudnivalók

A jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan tevékenységre, amely a www.zatik-nogyogyasz.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) történik.
Szolgáltató a szülészeti-nőgyógyászati magánrendelése Pácienseinek számára online regisztrációs lehetőséget biztosít abból a célból, hogy a Weboldalon tudjanak a vizsgálatra bejelentkezni, elektronikus formában kaphassák meg a vizsgálati eredményeiket, és többek között emlékeztetőt kapjanak, ha esetleg megfeledkeznének a rákszűrés esedékességéről.

A Rendszer igénybevétele a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon lehetséges.

A Rendszer által nyújtott szolgáltatások regisztrációhoz (majd belépéshez) kötöttek, melyre az ÁSZF-ben rögzítetteknek megfelelően bárki jogosult.

A szerződés, valamint a kommunikáció nyelve magyar.

A Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

 

Regisztráció - Aktiválás

A Regisztráció menüpontban található űrlap kitöltésével kerülhet sor a regisztrációra. Az Elküld gombra kattintva lehet elküldeni a regisztrációs adatokat. Ezt követően a Rendszer azonnal küld egy "Regisztráció" tárgyú levelet a megadott e-mail címre, melyben található egy "KATTINTSON IDE AZ AKTIVÁLÁSHOZ" szövegű link. Erre kell kattintani a regisztráció érvényesítéséhez, azaz az aktiváláshoz.

Aktiválás hiányában a regisztráció érvénytelen, és 7 nap után automatikusan törlődik a Rendszerből.

Ha a regisztráció során megadott e-mail cím pontatlan, hibás, akkor a Páciens nem fogja megkapni az aktiváláshoz szükséges levelet. Gyakori hiba az e-mail címek megadásánál, hogy a .COM és a .HU végződéseket felcserélik. (pl. @gmail.com helyett @gmail.hu -t írnak)

Amennyiben nyilvánvalóvá válik, hogy hibásan adta meg az e-mail címét, vagy egy órán belül nem kapja meg a Regisztráció tárgyú levelünket (ellenőrízze a Spam / Junk, Levélszemét könyvtárakat is), akkor ismételje meg a regisztrációt a pontos e-mail címmel.

A Szolgáltatót a Páciens által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető félreértésért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. Páciens felelőssége, hogy a regisztráció során megadott személyes adatok szükség szerint frissítésre kerüljenek annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek. A Rendszer által a Páciensnek küldött e-mail üzenetek, hírlevelek, SMS-ek személyes adatokat is tartalmazhatnak, melyek illetéktelenek által történő elolvasásáért Szolgáltató nem vállal felelősséget. Páciensnek kell gondoskodnia az általa megadott telefonszámára, valamint e-mail címére beérkező üzenetek biztonságáról. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha a Páciens jelszava illetéktelenek számára bármely, nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

A Szolgáltató minden regisztrációt egy önálló személyként kezel, és egy páciens kizárólag csak egy aktív regisztrációval rendelkezhet.

A regisztrációs adatok utólagos megváltoztatására az Adataim menüben van lehetőség, ami az aktív időpontfoglalások adatait is érintheti. Szolgáltatót a regisztrált adatok Páciens által történő megváltoztatásából eredő kárért, hibáért semminemű felelősség nem terheli

A felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag a Páciens a felelős. Amennyiben a Páciens tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni a Szolgáltatót.

Páciens a Weboldalon történő regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a Weboldalon közzétett Adatkezelési Tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, illetve az abban foglalt adatkezelésekhez hozzájárul.

 

Belépés - Kilépés

A Rendszer legtöbb funkciójának használata belépéshez kötött. Ha a Páciens nincs belépve, és olyan funkciót kíván használni, amihez a belépés szükséges, akkor automatikusan a Belépés felületre irányítja a Rendszer. Itt a regisztrált felhasználói adatokkal (e-mail cím, jelszó) lehet belépni. Ha még nincs regisztrálva a Páciens, akkor előbb a regisztrációt kell elvégeznie. Egyébként a Rendszerbe való belépés és kilépés a menü végén található mellkép ikonra történő kattintással bármikor lehetséges.

Ha olyan eszközön történt a belépés, amelyhez harmadik személy is hozzáférhet, mindenképpen ki kell lépni a Rendszerből, mielőtt az eszköz kikerülne a Felhasználó ellenörzése alól. A Rendszer egyébként 24 perc inaktivitás után automatikusan kilépteti a Felhasználót.
Előfordulhat, hogy egy eszközről több páciens is szeretné használni a Rendszert. Ilyenkor a mellkép ikonra kattintva végezhető el egy kilépés/belépés útján a Páciens váltás.

Ha a Páciensnek problémája lenne a belépéssel, akkor a Bejelentkezés oldalon található "Problémája van a belépéssel?" linkre kattintva szinte minden helyzetben azonnali segítséget kaphat a Rendszertől. Ha semmiképpen nem sikerülne a belépés, akkor a problémát jelezni kell a Szolgáltató felé.

 

Bejelentkezés vizsgálatra - időpontfoglalás

A rendelésre történő bejelentkezés a Bejelentkezés menüpontban lehetséges.
Egy legördülő listából ki kell választani a bejelentkezés célját, továbbá megjegyzést lehet adni a bejelentkezéshez.

A "Tovább" gombra kattintva a következő oldalon egy legördülő listából lehet kiválasztani a megfelelő időpontot. Végül a "Lefoglalom" gomra kattintva lehet lefoglalni a kiválasztott időpontot.
Ha az időpontfoglalás sikeresen megtörtént, annakk tényéről a Rendszer azonnal küld egy visszaigazoló e-mailt. Egyes esetekben a Rendszer egy emlékeztető SMS-t is küld a Páciensnek a vizsgálat napján, a reggeli órákban.

Páciens az időpont lefoglalásával kötelezettséget vállal arra, hogy az adott időpontban megjelenik a rendelésen, vagy - ha pl. egy váratlan esemény miatt mégsem tudna ennek eleget tenni, vállalja, hogy haladéktalanul lemondja a foglalását, amint szembesül a problémával.

Egy Páciensnek egyidejűleg mindig csak egy aktív foglalása lehet, kivéve azon vizsgálatokat, melyek az általános vizsgálatoktól elkülönülten, azzal párhuzamosan folynak (pl. NST vizsgálat). Amíg a bejelentkezés időpontja le nem jár, addig új időpont foglalása nem lehetséges. A lefoglalt időpont lemondására lehetőséget biztosít a Rendszer.

Szolgáltató arra törekszik, hogy a Páciensek a lehető legrövidebb várakozási idővel vehessék igénybe a magánrendelés szolgáltatásait, azonban a betegellátás természeténél fogva előfordulhatnak csúszások a lefoglalt időponthoz képest. Emiatt a Szolgáltató nem tudja garantálni a lefoglalt időben történő azonnali rendelkezésre állást.

 

Aktív bejelentkezések megtekintése

Az "Időpontjaim" menüben bármikor megtekinthetők az aktív bejelentkezések.

 

Bejelentkezés lemondása

Ha a Páciens valamilyen oknál fogva nem tud elmenni a lefoglalt időpontban a rendelésre, akkor köteles haladéktalanul lemondani az időpontját.
A Rendszer lehetőséget biztosít arra, hogy a Páciens lemondja az aktív időpontfoglalását. Ehhez az "Időpontjaim" menüt lehet felhasználni, vagy a bejelentkezéskor kapott visszaigazoló e-mailben található "Bejelentkezés lemondása" linkre kattintva is elérhető a funkció. Az oldalon láthatók a lefoglalt aktív időpontok. A Lemondás gombra kattintva törlődnek azok az időpontfoglalások, amelyek előtt be van jelölve a jelölőnégyzet.

A sikeres lemondásról a Rendszer azonnal küld egy visszaigazoló e-mailt.
Szükség esetén telefonon is lemondható az időpont.

 

Adatbeviteli hibák javítása

A Páciens a regisztrációs felületen tetszőlegesen módosíthatja, javíthatja az ürlap kitöltése során keletkezett hibákat egészen az adatok elküldéséig. Azt követően a már aktivált regisztráció adatait az "Adataim" menüpontban lehet javítani. Ha a regisztráció során eleve olyan hibás e-mail címet adott meg a Páciens, ami nincs a tulajdonában, akkor meg kell ismételni a regisztrációt. Ez esetben aktiválás hiányában 7 nap után automatikusan törlődik a hibás regisztráció a Rendszerből.

Amennyiben az időpontfoglalás során adott meg hibás adatot a Páciens, akkor le kell mondani az adott időpontfoglalást, és újra el kell végezni a helyes adatokkal.

 

Regisztráció törlése

Páciens jogosult a regisztrációját bármikor törölni a Szolgáltató info@zatik-nogyogyasz.hu e-mail címére küldött üzenettel. Az üzenet megérkezését követően a Szolgáltató köteles haladéktalanul gondoskodni a regisztráció törléséről. A Páciens regisztrációs adatai a törlés során azonnal eltávolításra kerülnek a Rendszerből. Ez azonban nem érinti a korábbi időpontfoglalásokhoz kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód, és a Páciens többé nem tud bejelentkezni a Rendszerbe.

Ha lehetséges, a törlésre vonatkozó kérelmet a regisztrált e-mail címről

 

Leletközlés

A regisztrált Páciensek e-mailben kapják meg a vizsgálati eredményeiket, miután azok elkészülnek. A hírlevélre feliratkozott páciensekhez gyakorlatilag azonnal, késedelem nélkül, automatikusan juttatja el a rendszer. Ezen szolgáltatásának köszönhetően a Páciensek kényelmesen, a lehető leggyorsabban juthatnak hozzá a leleteikhez. Azokat a Pácienseket, akik ily módon kapják meg a rákszűrés leletüket, a Rendszer e-mailben emlékezteti a következő méhnyakrák szűrés esedékességére. Ettől függetlenül mindig a Páciens felelőssége, hogy az esedékes szűrővizsgálatok időpontját számon tartsa, és szükség szerint elvégeztesse azt egy szakrendelésen. Az emlékeztető elmaradásáért, késve történő kiküldéséért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

Ha a lelet valamilyen oknál fogva (pl. egy váratlan technikai probléma miatt) mégsem érkezne meg a vizsgálat során jelzett határidőig, akkor a Páciensnek haladéktalanul jelentkeznie kell érte a rendelőben. Az időben át nem vett lelet, a meg nem ismert, vagy későn megismert vizsgálati eredmények okán bekövetkező egészségkárosodásért a Szolgáltató nem tud felelősséget vállalni.

 

Rendszerüzenetek, értesítések, tájékoztatás

A Rendszer bizonyos események bekövetkezése esetén rendszerüzenetet küld a Páciensnek értesítés, tájékoztatás céljából. Ezek az üzenetek e-mailben és/vagy SMS-ben kerülnek kiküldésre a regisztrációs adatokban szereplő e-mail címre, telefonszámra.

A páciensek többek között az alábbi események során, azokkal kapcsolatosan kapnak ily módon rendszerüzenetet:

Páciens a regisztrációval kifejezett hozzájárulását adja, hogy részére a Szolgáltató ilyen jellegű üzeneteket küldjön.

 

Hírlevél

Az évente egy-két alkalommal megjelenő hírlevelünkben a Pácienseinket érintő legfontosabb aktuális témakörökben szeretnénk mindenki számára hasznos információval szolgálni.
A hírlevelünkre bármikor fel illetve le lehet iratkozni a Weboldal "Adataim" menüpontja segítségével.

 

Felelősség

A Weboldalon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

A Felhasználó a Weboldalt kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

Szolgáltató kizár minden felelősséget a Weboldal használói által tanúsított magatartásért. A Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

A Szolgáltató oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

A Felhasználól által a Weboldal használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

Az Internet globális jellege miatt a Felhasználó elfogadja, hogy a Weboldal használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el. Amennyiben a Weboldal használatával összefüggő bármely tevékenység az Felhasználó államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag az Felhasználót terheli a felelősség.

Amennyiben a Felhasználól a Weboldalon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni Szolgáltatónak. Amennyiben Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

 

Egyéb rendelkezések

A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. A Szolgáltató a módosításokról a Felhasználót a Weboldal felületén keresztül tájékoztatja. A módosítást követően a Weboldal használatának feltétele, hogy a Felhasználó a Weboldalon keresztül és az ott biztosított módon azokat kifejezetten elfogadja.


Debrecen, 2018.06.14.